Get Adobe Flash player

Välkommen till Dorotea kyrka

-- doroteakyrka_1.jpg

 År 1799 fick Bergvattnets kapellag tillstånd att bilda eget pastorat under namnet Dorotea, efter Gustav IV Adolfs gemål, som också givit namn år Fredrika och Vilhelmina församlingar.

Byggmästare till kyrkan, som stod klar samma år, var bonden John Mattson från Lajksjö. Enligt uppgift skall denne ha erhållit 30 riksdaler för sitt arbete, då smidde han själv all den spik som åtgicks till bygget.

I augusti 1932 brann kyrkan ned till grunden under pågående restaurering.


Kyrkorådet uppdrog då till några arkitekter att inkomma med förslag till en ny kyrka. Vid kyrkosträmman den 8 januari 1933, en stämma som tog 11 timmar, beslöts efter votering, att arkitekt Evert Milles förslag skulle ligga till grund för den nya kyrkobyggnaden.

 

Den nya kyrkan invigdes i december månad 1934. Totalkostnaden uppgick då till ca: 130 000 Sek.


1984 utfördes en renovering av kyrkan till en kostnad av ca 2 miljoner, en yttre renovering är planerad att utföras inom de närmsta åren.


Den 1/1 2006 upphörde de båda församlingarna Dorotea & Risbäck, samtidigt bildades en ny församling.

 

Namnet på den nya församlingen är Dorotea-Risbäcks församling.

 

-- Altarring-i-Dorotea-kyrka.jpg -- Orgel-i-Dorotea-kyrka.jpg -- doroteakyrka_vinter.jpg -- dta_kyrka.jpg

 

 

 

 

 

 

Carl Milles levde mellan åren 1875 och 1955, han skapade åtskilda konstverk under sin verksamma period som kan beskådas från Stockholm, Orfeusfontänen, och i Göteborg, Poseidonbrunnen på Götaplatsen, till St. Louis och Washington.


Att det finns två skulpturer av denna världsberömda konstnär i Dorotea kyrka kan tyckaslite ovanligt. Orsaken är att Carl Milles var personlig vän med en läkare på orten och att brodern Evert Milles var arkitekten bakom kyrkan kanske också spelade in.


Ett av verken skänktes av Carl Milles medan den andra inköptes efter det att kyrkan fåtten gåva av en dam på orten, priset var 1000 Sek.

 

Båda skulpturerna har, som sig bör, bibliska motiv.

 

-- kvitto.jpg

 

-- skulptur_dta_historik.jpg

 Ett av verken i Dorotea kyrka:

Paulus på väg till Damaskus

och mötet med Kristus